MACHINE MODELING AND SIMULATIONS, Machine modeling and simulations 2020

Font Size: 
Badania obciążeń wałów i elementów roboczych prasy walcowej
Bogdan Tomasz Kosturkiewicz, Andrzzej Janewicz

Last modified: 10. 05. 2023

Abstract


W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki badań obciążeń wałów roboczych pras walcowych przeznaczonych do scalania drobnoziarnistych materiałów. Realizowano je w Katedrze Systemów Wytwarzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uzyskana podczas badań wiedza umożliwia dobór zespołu napędowego urządzenia, jego cech konstrukcyjnych oraz pozwala na wyznaczenie parametrów identyfikujących proces technologiczny.